O kompaniji


Opis delatnosti

Mirotin Group je kompanija koja se bavi proizvodnjom i prometom poljoprivrednih dobara, kao i sirovina za primarnu proizvodnju i prehrambenu industriju.

Kompanija je osnovana 1992.godine.


Poslovanje

Kompanija ima dobre poslovne veze i odnose sa kompanijama iz Mađarske, Austrije, Ukrajine, Rumunije, Ruske Federacije, Moldavije, kao i u svim ex-Jugoslovenskim Republikama.

Poslovanje Mirotin Group je, pored tržišta Srbije, velikim delom vezano i za inostrana tržišta. Preko 70% spoljnotrgovinskog poslovanja kompanije predstavlja izvoz naših proizvoda, i to pre svega na tržišta bivših Jugoslovenskih republika (Slovenija, Hrvatska, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora), kao i na tržišta zemalja članica Evropske Unije: Italije, Mađarske, Nemačke i drugih.


Odnosi i poslovanje sa bankarskim sektorom

Banke sa kojima kompanija ima razvijene poslovno-finansijske odnose su OTP Banka A.D. Novi Sad, Agrobanka A.D. Beograd i HYPO Alpe Adria Banka A.D. Beograd. Kompanija je komitent navedenih banaka.


Ukratko o kompaniji

Zovemo se Mirotin Group proizvodno - prometno preduzeće.
Sedište firme je u Vrbasu, ul. Ivana Milutinovića br. 33.
E-mail adresa: mirotin@mirotin.rs
Telefon: 021/706 -270
Faks: 021/706 -270

Preduzeće Mirotin Group je osnovano 19.08.1992 godine, Registrovano je u Trgovinskom sudu u Novom Sadu sa brojem registarskog uloška 1-7568. Naš PIB je 100636963, matični broj je 8335087 a šifra delatnosti 01110 – gajenje žita i drugih useva i zasada, proizvodnja ulja i masti i trgovina na veliko proizvodima iz sopstvene i tuđih proizvodnji.


© 2012 Mirotin Group | Sva prava zadržana