Trgovina azotnim đubrivima


Mirotin Group ostvaruje značajan obim trgovine azotnim đubrivima!

Kompanija trguje sledećim sirovinama:

  • amonijak
  • monoamonijum fosfat (MAP)
  • sirovi fosfat

© 2012 Mirotin Group | Sva prava zadržana