Trgovina veštačkih đubriva


Mirotin Group ostvaruje značajan obim trgovine sledećim đubrivima:

  • urea 46%
  • KAN
  • AN
  • NPK

Pored pomenutih, kompanija trguje i repromaterijalima za uljarsku industriju (N-heksan, zemlja za beljenje i druge).


© 2012 Mirotin Group | Sva prava zadržana