Trgovina industrijskih kultura


Mirotin Group ostvaruje značajan obim trgovine sledećim industrijskim kulturama:

  • suncokret
  • soja
  • repica

Navedene industrijske kulture predstavljaju sastojke neophodne za proizvodnju ulja.


© 2012 Mirotin Group | Sva prava zadržana